TH EN
A A A

จีนระงับการนำเข้าหอยงวงช้างจากสหรัฐฯ

19 December 2556   
                จีนระงับนำเข้า หอยงวงจากชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐฯ เป็นการชั่วคราว ส่งผลให้มีมูลค่าความเสียหายต่ออุตสาหกรรมผู้ผลิตในเขต Northwest ไปแล้ว 270 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เนื่องจากจีนเป็นตลาดนำเข้ารายใหญ่ของสหรัฐฯ สำหรับสาเหตุที่จีนตัดสินใจระงับการนำเข้าเนื่องจากตรวจพบสารหนู และสารพิษในปริมาณสูง ซึ่งส่งผลให้เกิดพิษอัมพาตจากหอย ทั้งนี้คำสั่งระงับการนำเข้ามีผลบังคับใช้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว และยังดำเนินการระงับต่อไปอย่างไม่มีกำหนด อนึ่งแม้ว่าสินค้าที่พบปัญหาจะเป็นเพียงหอยงวงช้างที่จับจากบริเวณน่านน้ำ Washington หรือ Alaska แต่มาตรการระงับการนำเข้านี้มีผลบังคับใช้กับ หอยนางรม และหอยสองฝาทุกชนิดจากน่านน้ำของรัฐ Washington Oregon Alaska และ Northern California โดยเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ให้ความเห็นว่าหอยที่ปนเปื้อนอาจจะมาจาก Washington หรือ Alaska อย่างไรก็ตาม ต้องรอผลการตรวจสอบและยืนยันรายละเอียดจากจีนเพิ่มเติม เพื่อระบุแหล่งที่มาของสินค้าที่แน่นอน ทั้งนี้หน่วยงานกลางของสหรัฐฯ ได้เข้ามาตรวจสอบดูแลปัญหาดังกล่าว เพื่อป้องกันการเกิดความเสียหายของการส่งออก
                 ทั้งนี้ สหรัฐฯ ส่งออกหอยงวงช้างในปี 2555 มีมูลค่า 68 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยส่วนใหญ่เป็นหอยงวงช้างจากเมือง Puget Sound และประมาณ 90% ของการส่งออกจะถูกส่งไปยังจีน
 

ที่มา :  The fish site สรุปโดย : มกอช.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Is this article useful?