TH EN
A A A

จีนปฏิเสธนำเข้าข้าวโพด GMO จากสหรัฐฯ

11 December 2556   
                 ข้าวโพดปริมาณร่วม 2 ล้านตัน ที่ส่งออกจากสหรัฐฯ ไปยังจีน ถูกตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบกักกัน ณ ด่านนำเข้า (CIQ) ของจีน และปฏิเสธการนำเข้าโดยให้เหตุผลว่าเป็นสายพันธุ์ที่ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรม (GMO) MIR 162 ที่ไม่ได้รับอนุญาต ทั้งที่เคยมีแนวโน้มว่าจะอนุญาตให้นำเข้าตั้งแต่เดือนมีนาคม ปี 2555 ในขณะที่ฝั่งผู้ส่งออกสหรัฐฯ พยายามชี้แจงว่าข้าวโพดสายพันธุ์ดังกล่าวมีการปลูกและใช้ในห่วงโซ่การผลิตของสหรัฐฯ ตั้งแต่ปี 2554 อีกทั้งประเทศต่างๆ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ รัสเซีย และสหภาพยุโรป ที่มีกฎระเบียบ GMO ค่อนข้างเข้มงวด ก็ยังไม่ปฏิเสธการนำเข้าแต่อย่างใด กระนั้นหน่วยงาน CIQ ของจีนก็ยืนยันที่จะตรวจสอบข้าวโพดที่นำเข้าครั้งต่อไปอย่างเข้มงวดสำหรับปัญหาสายพันธุ์ที่อ้างว่าไม่ได้รับอนุญาตนี้
                การปฏิเสธการนำเข้าข้าวโพดจากจีนครั้งนี้ ทำให้สหรัฐฯ ต้องเร่งดำเนินการตรวจสอบข้าวโพดกว่า 5 แสนตัน ที่เตรียมส่งออกไปยังจีนเพื่อหาการปนเปื้อนสายพันธุ์ที่ไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ยังมีคำสั่งซื้อจากจีนอีกกว่า 3 ล้านตัน ซึ่งฝั่งสหรัฐฯ ให้ความเห็นว่า หน่วยงานของจีนจำเป็นที่จะต้องบังคับใช้กฎหมายให้มีความสอดคล้องต่อการนำเข้าข้าวโพดจากพื้นที่ปลูกต่างๆ เพื่อให้เอื้ออำนวยต่อความประสงค์ในการนำเข้าของทางจีนเอง
 
 
 
ที่มา : Reuters สรุปโดย : มกอช.
 
 
 

Is this article useful?