TH EN
A A A

พบการระบาดครั้งใหม่ของโรคอหิวาต์สุกรในรัสเซีย

20 November 2556   

               
รัสเซียพบการระบาดครั้งใหม่ของโรคอหิวาต์สุกรที่หมู่บ้าน Mikhailovka ในเขตการปกครอง Amur ซึ่งเป็นบริเวณชายแดนติดกับจีน ทั้งนี้มีการระบาดตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2556 โดยได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 ว่ามีสุกรติดโรคนี้ 4 ตัว

                โดยโรคอหิวาต์สุกรนี้ เคยพบในบริเวณพื้นที่เดียวกัน เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556 โดยพบสุกรติดเชื้อ 5 ตัวและตาย 1 ตัว


ที่มา : Pig progress (20/11/56)

 

 

 

 

 

Is this article useful?