TH EN
A A A

ปลาค็อดทะเลเหนือถูกเสนอเข้าสู่รายชื่อ

18 November 2556   
               
องค์กรไม่แสวงผลกำไร Marine Conservation Society (MCS) ได้เสนอแนะให้ผลิตภัณฑ์ปลาค็อดจากทะเลเหนืออยู่ในรายชื่อ "do not eat list" หรือสินค้าที่ไม่ควรบริโภค เพื่อให้ลดปริมาณการจับและฟื้นคืนปริมาณปลาในธรรมชาติ ซึ่งสอดคล้องกับคำแนะนำของหน่วยงาน ICES ที่ให้ลดการจับปลาชนิดดังกล่าวลง 9% ในปี 2557 และทาง MCS ได้แนะนำให้เลือกบริโภคปลาค็อดที่จับจากพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของมหาสมุทรอาร์กติก ไอซ์แลนด์ หรือทะเลบอลติกตะวันออก ซึ่งอยู่ในรายชื่อ Fist to Eat list ของ Marine Stewardship Council (MSC) ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน
                 ท่าทีดังกล่าวของ MCS ทำให้เกิดกระแสต่อต้านจากสมาคมผู้จับปลาในสกอตแลนด์ เนื่องจากมีคำแนะนำทางวิทยาศาสตร์ที่ชี้ให้เห็นว่า ปลาค็อดจากทะเลเหนือจะเพิ่มปริมาณขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต และสมาคมฯ มีความมั่นใจกับวิธีการจับปลาแบบอนุรักษ์ ซึ่งในปัจจุบันปลาหลายชนิด เช่น Scottish haddock, saithe และ herring ก็ต่างได้รับการรับรองจากทาง MSC ว่ามีการดำเนินการจับด้วยวิธีการที่อนุรักษ์อยู่แล้ว
                ทั้งนี้นอกจากปลาค็อดแล้ว ยังมีปลาหลายชนิดที่ถูกเพิ่มชื่อลงในรายการ "do not eat list" ได้แก่ปลากะพงทะเล (sea bass) ซึ่งได้รับความนิยมในการบริโภคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ปลาชนิดดังกล่าวกลับไม่ถูกกำหนดโควต้าปริมาณการจับเนื่องจากไม่ได้อยู่ในรายชื่อสายพันธุ์ที่จับเป็นการค้า (commercial species) ทำให้องค์กร MCS เห็นว่าปลาชนิดนี้กำลังถูกจับมากเกินความต้องการ
 
 
 
ที่มา : UnderCurrentNews สรุปโดย : มกอช.
 
 
 
 
 
 
 

Is this article useful?