TH EN
A A A

กุ้งจีนผลผลิตร่วงเหตุไต้ฝุ่น-EMS

12 November 2556   

               
ปริมาณการจับกุ้งของจีนในปี 2556 ที่ลดลงถึง 30% เมื่อเทียบกับปี 2555 อันเป็นผลมาจากโรคตายด่วน (Early Mortality Syndrome) และพื้นที่ผลิตบางส่วนได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่น โดยข้อมูลจาก Shrimp News International ระบุว่าพื้นที่ผลิตกุ้งที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดจาก EMS ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 ได้แก่เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง จังหวัดไห่หนาน เขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมลุ่มแม่น้ำจูเจียง และเมืองจ้านเจียง มณฑลกวางตุ้ง ซึ่งเป็นเมืองที่ได้รับผลกระทบจากพายุถึง 4 ลูก ทำให้คาดการณ์ปริมาณการจับกุ้งตลอดปี 2556 อาจลดลงถึง 300,000 ตัน เทียบกับปีที่ 2555 หรือเป็นปริมาณที่ต่ำกว่า 1.2 ล้านตันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2551 ทำให้ผู้ประกอบการแปรรูปได้รับผลกระทบจากราคากุ้งที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก

                สำหรับภาคการผลิตของไทย คาดการณ์ปริมาณการจับกุ้งตลอดปี 2556 จะลดลงมาอยู่ที่ระดับ 240,000-270,000 ตัน หรือลดลงกว่า 200,000 ตัน จากปี 2555 ที่จับกุ้งได้กว่า 500,000 ตัน โดยคาดว่าจะใช้เวลาฟื้นฟูพื้นที่ผลิตประมาณ 3 ปี แม้ว่าอินโดนีเซียจะเพิ่มปริมาณการผลิต แต่ก็ยังคงไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดกุ้งทั่วโลก

 

ที่มา : UnderCurrentNews (12/11/56)

 

 

 

 

 

Is this article useful?