TH EN
A A A

ฟิลิปปินส์เตรียมปลูกข้าว GMO ในอีก 3 ปี

8 November 2556   
                ฟิลิปปินส์อาจอนุมัติให้ปลูกข้าว GMO สายพันธุ์แรกที่วางขายเชิงพาณิชย์ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า แม้ว่าจะมีกระแสต่อต้านจากกลุ่มนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ฟิลิปปินส์เปิดเผยว่า ทำการทดลองปลูกข้าว Golden Rice หรือข้าวทองคำ ซึ่งเป็นสายพันธุ์ใหม่ได้สำเร็จ ขณะนี้ข้าวทองคำอยู่ในขั้นตอนการพัฒนา โดยงานวิจัยได้เสร็จสมบูรณ์แล้วแต่ยังไม่มีการเผยแพร่ข้าว GMO สายพันธุ์ดังกล่าวอย่างเป็นทางการ ลักษณะเด่นของข้าวชนิดนี้ คือ ถูกดัดแปลงให้มีวิตามินเอ เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ของประเทศกำลังพัฒนาซึ่งประชาชนส่วนใหญ่จะเป็นโรคขาดวิตามินเอ อย่างไรก็ตาม นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ออกมาต่อต้าน โดยให้เหตุผลว่า รัฐบาลฟิลิปปินส์มีวิธีแก้ไขการขาดแคลนวิตามินเอได้หลายวิธีโดยไม่จำเป็นจะต้องปลูกพืช GMO และการปลูกพืช GMO นั้น อาจมีผลกระทบที่คาดไม่ถึง แม้แต่กับพืชที่ไม่ถูกดัดแปลงพันธุกรรม


ที่มา : rawstory  สรุปโดย : มกอช.
 
 
 
 
 
 
 

Is this article useful?