TH EN
A A A

ไต้หวันพบเป็ดติดเชื้อไข้หวัดนก H5N2

7 November 2556   

               
หน่วยงานกำกับดูแลด้านสุขอนามัยของไต้หวัน รายงานการพบไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N2 ที่มีความรุนแรงระดับต่ำ (Low Pathogenic Avian Influenza: LPAI) ในฟาร์มเลี้ยงเป็ดของเมือง Hualien พบว่ามีจำนวนสัตว์ปีกที่ป่วย 20 ตัว จากจำนวนที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อทั้งหมด 9,170 ตัว โดยได้ใช้มาตรการจำกัดการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกในพื้นที่ดังกล่าวและยังไม่พบต้นเหตุของการระบาดของโรค

                ทั้งนี้ เชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N2 ชนิด LPAI ในเมือง Hualien ถูกจำแนกจากตัวอย่างที่เก็บจากเป็ดเนื้อเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556 ซึ่งถือเป็นการพบการติดเชื้อ H5N2 ในเป็ดเป็นครั้งแรกของปี 2556

 

ที่มา : ThePoultrySite/OIE  สรุปโดย : มกอช.

 

 

 

 

 

Is this article useful?