TH EN
A A A

พบเชื้อซัลโมเนลลาที่ระบาดในสหรัฐฯ ดื้อยาปฏิชีวนะ

1 November 2556   

                ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐฯ (CDC) รายงานการพบเชื้อซัลโมเนลลา (Salmonella) ในผลิตภัณฑ์ที่คาดว่าจะมีต้นกำเนิดจาก Foster Farms ที่เป็นสาเหตุของอาการเจ็บป่วยของประชากรถึง 338 คน จาก 20 รัฐ รวมถึงประเทศเปอร์โตริโก มีคุณสมบัติดื้อยาปฏิชีวนะถึง 3 จาก 7 สายพันธุ์ที่จำแนกได้ โดย 2 ใน 3 สายพันธุ์ ดื้อยาปฏิชีวนะถึง 2 ชนิด ซึ่งผู้เชี่ยวชาญจาก CDC ให้ความเห็นว่า การใช้ยาปฏิชีวนะในสัตว์อาจเป็นสาเหตุของการเกิดเชื้อที่มีลักษณะดื้อยา

                 อย่างไรก็ดี ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา Foster Farms ได้ดำเนินมาตรการควบคุมเชื้อ Salmonella ถึง 23 มาตรการ เพื่อควบคุมและระงับการระบาดของเชื้อดังกล่าว รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและการพัฒนาขั้นตอนใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมเชื้อ Salmonella ทำให้ USDA-FSIS ยังไม่ได้สั่งให้เรียกคืนสินค้าของบริษัทฯ แต่อย่างใด โดยเห็นว่าสินค้ายังมีความปลอดภัยสำหรับการบริโภคถ้าได้มีการจัดการอย่างเหมาะสมและนำไปปรุงสุกที่อุณหภูมิ 165 องศาฟาเรนไฮต์

                 ทั้งนี้ หน่วยงาน USDA-FSIS ได้รายงานผลการทดสอบเชื้อ Salmonella และ Campylobacter ในซากไก่ดิบช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2556 และพบว่ามีปริมาณเชื้อปนเปื้อนลดลงถึง 34% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 โดยตัวอย่างจำนวน 2,955 ตัวอย่าง พบเชื้อ Salmonella เพียง 2.6% เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานของ USDA-FSIS ที่ 7.5%

                 อนึ่ง เม็กซิโกได้สั่งห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อไก่จาก Foster Farms ที่ผลิตในสามโรงงานซึ่งคาดว่าจะเป็นต้นกำเนิดของการแพร่เชื้อ Salmonella ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่เม็กซิโกดำเนินการถอดถอนรายชื่อโรงงานผู้ประกอบการจากประกาศแจ้งเตือนด้านสุขอนามัยของหน่วยงาน USDA-FSIS

 

ที่มา : FoodQualityNews สรุปโดย : มกอช.

 

 

 

 

 

 

Is this article useful?