TH EN
A A A

เชื้อ PED ที่ระบาดในสหรัฐฯ อาจมีต้นกำเนิดจากจีน

25 October 2556   
               
นักวิจัยจาก Virginia Tech ของสหรัฐฯ พบต้นกำเนิดของโรคท้องร่วงติดต่อในสุกร (PED) ซึ่งมีสาเหตุมาจากเชื้อ Porcine Epidemic Diarrhea virus (PEDv) และสร้างความเสียหายให้กับผู้เลี้ยงสุกรทั่วโลก ว่าเชื้อสาเหตุที่ระบาดในสหรัฐฯ มีความคล้ายคลึงทางพันธุกรรมกับเชื้อสายพันธุ์ที่พบในประเทศจีนถึง 99.5% โดยตัวอย่างที่นำมาเปรียบเทียบได้แก่ เชื้อจากสหรัฐฯ 3 สายพันธุ์ ที่พบการระบาดในปี 2555 กับเชื้อ PEDv จากการเก็บตัวอย่างในมณฑลอันฮุยของจีนเมื่อปี 2553 กระนั้นนักวิจัยยังไม่สามารถบ่งชี้ต้นกำเนิดรวมถึงการติดต่อมายังสหรัฐฯ ได้อย่างชัดเจน
                 โรค PED ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสุกรทุกช่วงอายุ โดยเฉพาะในลูกสุกรที่มีอัตราการสูญเสีย 80-100% แต่ไม่พบการติดต่อมายังมนุษย์ รายงานสถานการณ์การระบาดของ PED ในสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2556 ยืนยันพบการระบาดถึง 768 ครั้ง ในพื้นที่ 18 มลรัฐ
 
 
ที่มา : Reuters (25/10/56)
 
 
 
 
 
 
 

Is this article useful?