TH EN
A A A

สหราชอาณาจักรเตรียมบุกตลาดเนื้อแดงในจีน

24 October 2556   

               
รัฐบาลอังกฤษเตรียมแผนที่จะพัฒนาตลาดส่งออกเนื้อแหล่งใหม่ โดยเล็งเป้าไปยังประเทศจีน ที่มีศักยภาพสูง เลขาธิการด้านสิ่งแวดล้อมของสหราชอาณาจักรเปิดเผยว่าจะเดินทางไปยังจีนเพื่อหารือเรื่องดังกล่าวเดือนหน้า และยังกล่าวชื่นชมว่า การเติบโตของตลาดส่งออกในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาร้อยละ 50 มาจากชื่อเสียงที่ดีของเกษตรกรสหราชอาณาจักร ที่ผลิตสินคาคุณภาพและได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในสินค้าปศุสัตว์ที่ดีเยี่ยมระดับโลก นอกจากนี้มีแผนที่จะทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมที่จะเปิดตลาดการส่งออกเพิ่มมากขึ้นกับตลาดใหม่ๆ ที่มีศักยภาพสูงที่มา : Themeatsite (24/10/56)

 

 

 

 

  

Is this article useful?