TH EN
A A A

สหราชอาณาจักรเตรียมบุกตลาดเนื้อแดงในจีน

22 October 2556   
                รัฐบาลอังกฤษเตรียมแผนที่จะพัฒนาตลาดส่งออกเนื้อแหล่งใหม่ โดยเล็งเป้าไปยังประเทศจีน ที่มีศักยภาพสูง เลขาธิการด้านสิ่งแวดล้อมของสหราชอาณาจักรเปิดเผยว่าจะเดินทางไปยังจีนเพื่อหารือเรื่องดังกล่าวเดือนหน้า และยังกล่าวชื่นชมว่า การเติบโตของตลาดส่งออกในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาร้อยละ 50 มาจากชื่อเสียงที่ดีของเกษตรกรสหราชอาณาจักร ที่ผลิตสินคาคุณภาพและได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในสินค้าปศุสัตว์ที่ดีเยี่ยมระดับโลก นอกจากนี้มีแผนที่จะทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมที่จะเปิดตลาดการส่งออกเพิ่มมากขึ้นกับตลาดใหม่ๆ ที่มีศักยภาพสูง

 
 
ที่มา : Themeatsite สรุปโดย : มกอช.
 
 
 
 
 
 

Is this article useful?