TH EN
A A A

EU ปฏิเสธข่าวลือการห้ามใช้ธง Union Jack Flag บนสินค้า

2 October 2556   

                คณะกรรมาธิการยุโรปได้ปฏิเสธแผนการห้ามใช้ธง Union Jack Flag บนผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ของอังกฤษ และการออกกฎระเบียบใหม่เกี่ยวกับการติดฉลากถิ่นต้นกำเนิดที่ห้ามการติดฉลากธงของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปบนผลิตภัณฑ์นั้นไม่เป็นความจริง โดยคณะกรรมาธิการยุโรป กำลังมองหาแนวทางในการแสดงฉลากแสดงถิ่นกำเนิดที่ชัดเจนต่อผู้บริโภค เพื่อที่จะให้แน่ใจว่ามีถิ่นกำเนิดจากประเทศนั้นๆจริง มิใช่นำเข้าไปเพียงเพื่อฆ่าเท่านั้น ทั้งนี้การติดฉลากแสดงถิ่นกำเนิดนั้น เป็นการแสดงฉลากโดยความสมัครใจเท่านั้น


ที่มา : Foodproductiondaily สรุปโดย : มกอช.

 

 

 

Is this article useful?