TH EN
A A A

รัสเซียเตรียมออกมาตรการรับมือการลักลอบนำเข้าพืช GMO

2 October 2556   

               
รัฐบาลรัสเซียเตรียมประกาศมาตรการห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรม โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2556  เพื่อปิดช่องโหว่ของกฎระเบียบควบคุมการนำเข้าสินค้าเกษตรในปัจจุบัน ที่แม้จะมีข้อบังคับห้ามการนำเข้าเมล็ดพันธุ์พืชดัดแปลงพันธุกรรมอย่างชัดเจน ทว่า ยังพบว่ามีผู้ลักลอบนำเข้าเมล็ดพันธุ์โดยสำแดงว่าเป็นผลิตผลสำหรับการบริโภค

                พืชดัดแปลงพันธุกรรมในเชิงการค้าส่วนใหญ่มักผ่านการตัดต่อยีนที่เสริมสร้างความต้านทานต่อสารกำจัดศัตรูพืช (เช่น Glyphosate) ทำให้มีแนวโน้มการใช้สารกำจัดศัตรูพืชเพิ่มขึ้น และเกิดการตกค้างไปยังผู้บริโภคซึ่งจะสะสมและเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาว

 

ที่มา : Pravda.RU สรุปโดย : มกอช.

 

 

 

 

Is this article useful?