TH EN
A A A

จีนเร่งสอบสวนหลังพบผู้ผลิตใช้ผลไม้เน่าเสียเพื่อแปรรูป

26 September 2556   

                สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของจีน (CFDA) เร่งสอบสวนผู้ผลิตน้ำผลไม้ท้องถิ่นในมณฑลอันฮุย เจียงซู ซานตง และมณฑลอื่นๆ หลังสื่อมวลชนรายงานเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556 ว่ามีผู้ประกอบการใช้วัตถุดิบที่เป็นผลไม้เน่าเสียในการผลิตผลไม้กระป๋องและน้ำผลไม้เพื่อลดต้นทุน
                ปัญหาด้านความปลอดภัยอาหารในจีนยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปัญหานมผงปนเปื้อนเมลามีน ไปจนถึงน้ำมันประกอบอาหารปลอมที่พบว่าผลิตจากน้ำมันใช้แล้วซึ่งผ่านการรีไซเคิล รายงานวิจัยขององค์กร Pew พบว่าประชากรจีนถึง 4 ใน 10 มองว่าปัญหาด้านความปลอดภัยอาหารนั้นเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศตน


 
ที่มา : Reuters  สรุปโดย : มกอช.

 

 

 

 

Is this article useful?