TH EN
A A A

สหรัฐฯ พิจารณายกเลิกภาษี CVD กุ้งจาก 5 ประเทศ

24 September 2556   
                คณะกรรมาธิการการค้าของสหรัฐฯ ได้ประกาศยกเลิกการจัดเก็บภาษีต่อต้านการอุดหนุน (Countervailing Duty) ผลิตภัณฑ์กุ้งน้ำอุ่นแช่แข็ง (Frozen Warmwater Shrimp) จากจีน เอกวาดอร์ อินเดีย มาเลเซีย และเวียดนาม เนื่องจากการพิจารณาข้อมูลไม่พบว่ากุ้งนำเข้าจากประเทศเหล่านี้ก่อให้เกิดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมกุ้งภายในประเทศ

               
ทั้งนี้ รายงานผลการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวของคณะกรรมาธิการการค้าของสหรัฐฯ จะเผยแพร่ต่อสาธารณชนในวันที่ 22 ตุลาคม 2556
 
 
 
ที่มา :
TheFishSite ( 24 กันยายน 2556 )

Is this article useful?