TH EN
A A A

ข้าวจากอาเซียนในตลาดจีน : วิกฤติและโอกาส

19 September 2556   

                จีนถือได้ว่าเป็นประเทศที่บริโภคข้าวมากเป็นอันดับต้นๆของโลก และจากข้อมูลการนำเข้าข้าว ปี 2556 (ม.ค.-ก.ค.)จีนนำเข้าข้าวมีปริมาณรวม 1,458,196 ตัน ทำให้จีนมีจำนวนการนำเข้าแซงหน้าประเทศไนจีเรียที่เป็นผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ของโลก ปัจจุบันประชากรจีนบริโภคข้าวคิดเป็น 1 ใน 3 ของการบริโภคในโลก ส่วนใหญ่จีนจะนำเข้าข้าวจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นหลัก โดยในปี 2555 นำเข้าจากเวียดนามเป็นอันดับหนึ่ง ปากีสถานเป็นอันดับสอง และไทยเป็นอันดับสาม  ทั้งนี้ในบรรดาข้าวจากภูมิภาคเดียวกัน ข้าวไทยเป็นข้าวที่ดีที่สุด เพราะมีการปรับปรุงสายพันธุ์อย่างต่อเนื่อง แต่ในขณะเดียวกันเวียดนามก็พยายามพัฒนาสายพันธุ์ข้าวของตนเองให้ทัดเทียมกับไทยและยังได้รับความช่วยเหลือ จากอิสราเอล เกาหลีใต้ รวมไปถึงประเทศที่พัฒนาแล้ว ทำให้ข้าวของเวียดนามมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วคาดการณ์ว่าอีกไม่นานคุณภาพข้าวเวียดนามสามารถแข่งขันกับไทยอย่างแน่นอน
                ปัจจุบัน ชาวจีนที่มีรายได้ระดับปานกลางและระดับสูงให้ความใส่ใจกับความปลอดภัยอาหารมากขึ้น และเต็มใจที่จะจ่ายมากขึ้นเพื่อให้ได้อาหารคุณภาพ ซึ่งข้าวไทยสามารถตอบโจทย์ตลาดลูกค้ากลุ่มนี้ได้ดี เมื่อเทียบกับประเทศในภูมิภาคเดียวกัน ในตลาดจีนนั้น ข้าวหอมมะลิไทยยังคงจัดเป็นข้าวระดับเกรดพรีเมียม ดังนั้นผู้ประกอบการไทยควรพัฒนาและรักษาคุณภาพข้าวส่งออกของไทยเอาไว้

 

ที่มา : Thaibizchina สรุปโดย : มกอช.

 

 

 

 

 

Is this article useful?