TH EN
A A A

โคฟุกุชิมะอาจกลายพันธุ์-สมาคมผู้ผลิตร้องทางการทบทวนมาตรการผ่อนปรนสินค้า

9 September 2556   

                โคจำนวน 10 ตัว ของเกษตรกรรายหนึ่งในจังหวัดฟุกุชิมะของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งไม่ถูกทำลายหลังเกิดวิกฤตการณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุุุกุชิมะ-ไดอิจิ เมื่อเดือนมีนาคม 2554 กำลังเกิดลักษณะเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติโดยพบจุดสีขาวขึ้นตามตัว แต่หลังจากเกษตรกรรายนี้ได้แจ้งหน่วยงานกำกับดูแลด้านสัตวแพทย์ไปเมื่อเดือนธันวาคม 2555 กลับไม่ได้รับการติดตามตรวจสอบหรือมีความคืบหน้าในการดำเนินงานเพิ่มเติมจากภาครัฐแต่อย่างใด

                 นอกจากนี้ในปี 2555 เนื้อโคจากจังหวัดฟุกุชิมะยังคงถูกจำหน่ายในปริมาณสูงสุดเป็นอันดับ 5 ที่ตลาดค้าขายเนื้อโคในโตเกียวอีกด้วย เหตุุการณ์เหล่านี้ทำให้เกิดคำถามและข้อเรียกร้องจากสมาคมผู้ประกอบการด้านเนื้อโค The BBB Beef Association ให้ทางการทบทวนมาตรการผ่อนปรนสำหรับสินค้าจากจังหวัดฟุกุชิมะในขณะที่ยังพบปัญหาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ำปนเปื้อนกัมมันตรังสีที่เป็นภัยนิวเคลียร์ระดับ 3 หรือปัญหาโคที่อาจกลายพันธุ์ผิดปกติจากการได้รับรังสีดังกล่าว

 

ที่มา : ChannelNewsAsia สรุปโดย : มกอช.

 

 

 

 

 

Is this article useful?