TH EN
A A A

สหรัฐปรับระเบียบการใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้

10 July 2550   
              กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ได้เสนอแก้ไขระเบียบการใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ (wood packaging) ที่นำเข้ามาจำหน่ายในสหรัฐฯ
              โดยเพิ่มระยะเวลาการรมควันวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุม (non regulated article) โดยเมธิลโบไมล์ในห้องปิดเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายใต้ปริมาณเมธิลโบไมล์ที่กำหนดในอุณภูมิไม่ต่ำกว่า 20 องศาเซลเซียส หรือ 50 องศาฟาเรนไฮต์ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานอารักขาพืชแห่งชาติของแต่ละประเทศ ซึ่งของไทยคือ กรมวิชาการเกษตร
             การแก้ไขระเบียบนี้เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานขององค์การอารักขาพืชระหว่างประเทศ หรือ ISPM 15 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  1 มิถุนายน 2550 โดยเปิดรับฟังความเห็นถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2550
 
ที่มา : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ
ประจำกรุงวอชิงตันดีซี

Is this article useful?