TH EN
A A A

รัสเซียเตรียมอนุมัติโครงการกำจัดโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกัน

20 August 2556    4812
                กลุ่มโรงงานผลิต แปรรูป และจัดจำหน่ายเนื้อสุกรในรัสเซียเตรียมเข้าหารือรัฐบาลในการประชุมว่าด้วยเรื่องโครงการกำจัดโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกัน  โดยประธานสมาคม NMA (National Meat Association) เสนอว่าพื้นที่ที่มีการตรวจพบเชื้อโรคดังกล่าวควรปฏิบัติตามโครงการกำจัดโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกัน ที่จัดทำโดยรัฐ Belgorod ได้ทำการสุ่มตัวอย่างเชื้อจากฟาร์มที่มีการป้องกันทางชีวภาพต่ำ โดยทำการทำลายสุกร และ ห้ามขยายพันธุ์ของสุกรจากฟาร์มนั้นๆ ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมาก ในการหยุดยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรคนี้ อย่างไรก็ตามการกำจัดโรคด้วยวิธีนี้จะส่งผลให้เกษตรกรได้รับความเสียหายอย่างมาก เนื่องจากจะต้องทำลายสุกรทั้งหมดที่อยู่ในฟาร์มนั้นๆ
 
 
 
 
ที่มา : Pigprogress ( 20 สิงหาคม 2556 )
 
 
 

Is this article useful?