TH EN
A A A

อุรุกวัยไฟเขียวให้รัฐสามารถปลูกกัญชาได้

6 August 2556   

                อุรุกวัยเตรียมเป็นประเทศแรกในการจำหน่ายกัญชาอย่างถูกกฎหมาย ซึ่งรัฐบาลทำหน้าที่ผลิตและจำหน่ายเอง กฎหมายที่อื้อฉาวนี้ เป็นความพยายามของภาครัฐในการรับมือกับความรุนแรงจากยาเสพติดที่เพิ่มขึ้นในประเทศ โดยกฎหมายฉบับนี้ผ่านร่างรัฐสภาให้ความเห็นชอบผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้มาด้วยมติที่ฉิวเฉียด ด้วยคะแนนเสียง 50 เสียงต่อ 46 เสียง หลังจากใช้เวลาอภิปรายนานถึง 14 ชั่วโมง และขั้นตอนต่อไปคือส่งให้วุฒิสภาลงมติ โดยคาดว่าจะได้รับการอนุมัติอย่างแน่นอน  เนื่องจากรัฐบาลนิยมฝ่ายซ้ายมีเสียงมากเหลือล้น ทั้งนี้ผลสำรวจความเห็นชาวอุรุกวัยล่าสุด ก่อนหน้าการลงมติ พบว่าชาวอุรุกวัย 63 % ไม่เห็นด้วยกับกฎหมายการอนุญาตให้ปลูกและขายกัญชาได้อย่างถูกกฎหมาย ผู้สนับสนุนกฎหมายนี้ กล่าวว่าการต่อสู้กับปัญหายาเสพติดในอุรุกวัยที่ผ่านมาถือว่าล้มเหลวและประเทศต้องการ “ทางเลือกใหม่” ปัจจุบันจำนวนผู้เสพกัญชาในอุรุกวัยเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวจาก 10 ปีที่ผ่านมา มีการซื้อขายกัญชาหมุนเวียนในประเทศถึงปีละ 22 ตัน ทั้งนี้อุรุกวัยจะกลายเป็นประเทศแรกในโลกที่ผูกขาดอุตสาหกรรมกัญชาในประเทศ โดยรัฐบาลควบคุมกิจการทั้งหมดเกี่ยวกับการผลิตและขายกัญชา ในส่วนของผู้บริโภคนั้น ผู้ซื้อหรือผู้บริโภคจะต้องขึ้นทะเบียนในฐานข้อมูลของรัฐและต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป โดยจำกัดปริมาณให้ซื้อได้ไม่เกินเดือนละ 40 กรัมจากร้านขายยาที่มีใบอนุญาตให้ขายได้เป็นเฉพาะ

 
 
ที่มา : ไทยโพสต์  สรุปโดย : มกอช.
 
 
 

Is this article useful?