TH EN
A A A

จีนเอาจริงไม่ปล่อยอาหารนำเข้าไร้คุณภาพลอยนวล

5 July 2556   

               
จากที่จีนประสบปัญหาอย่างหนักด้านคุณภาพอาหาร ส่งผลให้ผู้บริโภคต้องการสินค้าที่มีคุณภาพและหันมาสนใจสินค้าอาหารนำเข้ามากขึ้น โดยเมื่อปี 2555 ด่านสนามบินนครเซี่ยงไฮ้ตรวจพบสินค้าอาหารนำเข้าที่ไม่ได้มาตรฐานสูงถึงร้อยละ 16 ของปริมาณอาหารนำเข้าทั้งหมด คิดเป็นมูลค่าสินค้ารวมมากกว่า 780,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยปัญหาที่ตรวจพบ ได้แก่ การใช้สารเคมีไม่ได้เป็นไปตามกฎระเบียบที่กำหนด การชี้แจงรายละเอียดส่วนประกอบทางโภชนาการไม่สอดคล้องเกณฑ์ที่กำหนด สารเคมีการเกษตรตกค้างเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน อายุการเก็บรักษาไม่ถูกต้อง

                ปัจจุบัน การส่งออกอาหารไปจีนจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดโดยสำนักงานควบคุณภาพ ตรวจสอบและกักกันโรคแห่งประเทศจีน (AQSIQ) และผู้ประกอบการสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการนำเข้าสินค้าอาหารของจีนได้ที่เว็บไซต์
http://english.aqsiq.gov.cn
นอกจากมาตรการคุมเข้าดังกล่าวแล้ว จีนยังมีมาตรการห้ามนำสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานนำติดตัวเข้าเขตแดนจีน โดยนอกจากจะถูกยึดสินค้าแล้ว ยังอาจจะมีโทษถูกปรับสูงสุดถึง 5,000 หยวน


ที่มา : Thaibizchina (5 ก.ค.56)

 

 

 

 

Is this article useful?