TH EN
A A A

เม็กซิโกเตรียมระงับการนำเข้าเนื้อสุกรจากสหรัฐฯ

5 July 2556    4813

               
เม็กซิโกเตรียมระงับการนำเข้าเนื้อสุกรจากสหรัฐฯ ด้วยเหตุที่ว่าสหรัฐฯ กำลังเผชิญกับการระบาดครั้งใหญ่ของโรค Porcine epidemic diarrhea (PED) ในสุกร ซึ่งการระงับการนำเข้าในครั้งนี้รวมถึงชิ้นส่วนเนื้อสุกรตัดแต่งและเนื้อสุกรในส่วนต่างๆ สำนักงานแห่งชาติด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย และคุณภาพของการเกษตรและอาหารเม็กซิโก (SENASICA) เรียกร้องให้กระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ (USDA) ส่งข้อมูลเกี่ยวกับการระบาด มาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ให้กับทาง SENASICA แม้ว่าไวรัสชนิดนี้ไม่สามารถติดต่อสู่คนได้

                อนึ่ง ขณะนี้เม็กซิโกได้ดำเนินมาตรการตรวจปล่อยสุกรมีชีวิตนำเข้าจากสหรัฐฯ เป็นรายกรณี โดย หลังจากที่หน่วยงาน National Veterinary Services Laboratories (NVSL) ตรวจพบ PED เป็นครั้งแรกในวันที่ 17 พฤษภาคม 2556

 


ที่มา : Pigprogres (5 ก.ค.56)

 

 

 

 

 

Is this article useful?