TH EN
A A A

รัสเซียเตรียมนำเข้าเนื้อวัวจากสหรัฐฯ

3 July 2556   

                ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2556 รัสเซียได้ตอบรับการขอเข้าพบของเจ้าหน้าที่จากสหรัฐฯ เพื่อหารือเรื่องโอกาสการนำเข้าเนื้อวัว หลังจากที่ห้ามนำเข้าตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2556 เนื่องจากใช้สารแรคโตพามีนเป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ ทั้งนี้คาดว่าสหรัฐฯ จะชี้แจงระบบการตรวจสอบโดยเสนอพร้อมเสนอให้หน่วยงาน Food Safety and Inspection Service (FSIS) เข้ามาตรวจสอบรับรองว่าว่าเนื้อวัวที่ส่งออกไปยังรัสเซียไม่มีการใช้สารแรคโตพามีนในกระบวนการเลี้ยง เนื่องจากในสหรัฐมีการอนุญาตให้ใช้สารแรคโตพามีนได้อย่างถูกกฎหมาย ก่อนหน้านี้สหรัฐฯ เป็นผู้ส่งออกเนื้อวัวรายใหญ่ไปยังตลาดรัสเซีย โดยในปี 2555 รัสเซียนำเข้าเนื้อวัวจากสหรัฐฯ 46,292 ตัน และหลังจากสถานการณ์การห้ามนำเข้าเนื้อวัวจากสหรัฐฯ ทำให้รัสเซียหันมานำเข้าเนื้อวัวจากออสเตรเลียแทน โดยตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม นำเข้าจากออสเตรเลียไปทั้งสิ้น 1,089 ตัน

 

ที่มา : Meat Trade News Daily สรุปโดย : มกอช
.

 

 

 

 

 

Is this article useful?