TH EN
A A A

ราคาซื้อขายปลาทูน่า skipjack ในไทยตกต่ำ สวนทางห้ามใช้แพซั้งล่อปลาในแปซิฟิกเดือน ก.ค.

27 June 2556   

                แม้ว่าในวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐฯ (USFDA) ว่าด้วยการห้ามใช้แพซั้ง (fish aggregation devices) เพื่อล่อจับปลาในตอนกลางและตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งเป็นแหล่งจับปลาทูน่า skipjack ที่สำคัญ จะมีผลบังคับใช้ก็ตาม ทว่าจากการสำรวจราคาซื้อขายปลาทูน่า skipjack ในไทยเมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 กลับมีราคาเพียง 2,300 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 69,000 บาท) ต่อตัน ซึ่งลดลงจากเดือนเมษายน 2556 ถึง 50 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1,500 บาท) ต่อตัน และราคาซื้อขายในตลาดกรุงเทพมหานครช่วงเดือนมิถุนายน 2556 ก็อยู่ที่ระดับ 1,900 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 57,000 บาท) ต่อตัน โดยมีแนวโน้มคาดการณ์ของกลุ่มอุตสาหกรรมปลาทูน่ากระป๋องของไทยว่าราคาอาจลดลงถึง 1,800 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 54,000 บาท) ต่อตัน

                ปัญหาสถานการณ์ราคาซื้อขายปลาทูน่า skipjack ตกต่ำ อาจเป็นผลมาจากปริมาณความต้องการของภาคอุตสาหกรรมปลาทูน่ากระป๋องที่ลดลง รวมทั้งปริมาณสำรองของปลาทูน่าในห้องเย็นก็ยังมีมากอยู่ ทั้งนี้คาดว่า จากสถานการณ์ราคาปลาทูน่า skipjack ตกต่ำ จะทำให้เกิดความต้องการซื้อในตลาดเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งอาจทำให้ราคาซื้อขายปลาเพิ่มขึ้นมาเป็นปกติได้

 

ที่มา : UnderCurrentNews สรุปโดย : มกอช.

 

 

 

Is this article useful?