TH EN
A A A

สหรัฐฯ พบไข้หวัดนก H7N7 ระบาด

25 June 2556   

                สหรัฐฯ พบการระบาดของเชื้อไข้หวัดนก H7N7 ที่โรงเลี้ยงไก่ใน Scott County ของรัฐอาร์คันซอ โดยหน่วยงานรับผิดชอบด้านสัตว์ปีกและปศุสัตว์ได้สั่งกักกันสัตว์ปีกในรัศมี 6.2 ไมล์ จากตำแหน่งที่พบเชื้อ โดยกระทรวงสาธารณสุขสหรัฐฯ คาดว่า เชื้อโรคอาจปนเปื้อนมากับเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อปี 2555 โดยติดมากับนกน้ำและการปนเปื้อนในแหล่งน้ำที่นกอาศัย

                ทั้งนี้กรมอนามัยของรัฐอาร์คันซอกล่าวว่า การระบาดของเชื้อไข้หวัดนกในครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการสาธารณสุขชุมชน โดยประชาชนควรบริโภคสัตว์ปีกที่ปรุงสุกเพื่อป้องกันการติดต่อสู่มนุษย์

 

ที่มา : MeatTradeNewsDaily สรุปโดย : มกอช.

 

 

 

 

Is this article useful?