TH EN
A A A

จีนขึ้นแท่นผู้นำเข้าข้าวเป็นอันดับ 2 ของโลก

24 June 2556   

                จีนก้าวเป็นผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากไนจีเรีย จากสถิติในปี 2555  พบว่าการนำเข้าข้าวของจีนอยู่ที่ 2.9 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 5 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2554 สำหรับประเทศผู้ส่งออกข้าว อินเดียกลายเป็นประเทศที่ส่งออกข้าวเป็นอันดับ 1 มียอดการส่งออก 10.25 ล้านตัน เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 120 เมื่อเทียบกับการส่งออกข้าวของไทยที่ลดลงถึงร้อยละ 35 เหลือเพียง 70 ล้านตัน เนื่องข้าวของไทยมีราคาสูงเมื่อเทียบกับคู่แข่ง นอกจากนี้ประเทศจีนพร้อมเปิดตลาดนำเข้าข้าวจาก 7 ประเทศ ได้แก่ ไทย เวียดนาม ปากีสถาน อุรุกวัย พม่า อินเดีย และกัมพูชา โดยปัจจุบัน 99.3 % ของข้าวที่จีน นำเข้ามาจาก ไทย ปากีสถาน และเวียดนาม ทั้งนี้จีนนำข้าวทั้งแบบคุณภาพสูงจากไทยเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในตลาดระดับสูงภายในประเทศ และข้าวราคาถูกสำหรับอาหารสัตว์ และในปัจจุบันจีนตื่นตัวกับความปลอดภัยทางอาหารเป็นอย่างมาก จึงพยายามเลือกซื้ออาหารที่มีคุณภาพสูง ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีในการส่งออกของไทย

 

ที่มา : ThaiBizChina สรุปโดย : มกอช.

 

Is this article useful?