TH EN
A A A

บราซิลขยายส่งออกเนื้อสัตว์ฮาลาล ใช้เทคโนโลยีติดฉลากชิพข้อมูลอำนวยความสะดวกสินค้าส่งออก

21 June 2556   

                บราซิลกำลังเร่งขยายตลาดส่งออกเนื้อสัตว์ที่ผลิตถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม โดยปริมาณการส่งออกเนื้อสัตว์ฮาลาลได้เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 76 ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา และมีมูลค่าการส่งออกในปี 2555 สูงถึง 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 45,000 ล้านบาท) นอกจากนี้สมาคมผู้ประกอบการส่งออกเนื้อสัตว์ของบราซิล ได้นำเสนอเทคโนโลยีการติดฉลากชิพข้อมูล e-seal ซึ่งบรรจุข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าภายในบรรจุภัณฑ์ เช่น ชนิดของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ วันที่แปรรูป รหัสของการผลิต รวมทั้งเอกสารที่รับรองว่าเนื้อสัตว์ได้มาจากกระบวนการเชือดที่ถูกตามหลักฮาลาลมาใช้กับผลิตภัณฑ์ของตน โดยจากการทดลองนำร่อง ณ ท่าสินค้าออก Santos เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา พบว่าหน่วยงานตรวจสอบและกำกับดูแลของประเทศผู้นำเข้าสามารถตรวจสอบสินค้าเสร็จสิ้นภายใน 1 ชั่วโมงครึ่ง ซึ่งรวดเร็วกว่าขั้นตอนทางเอกสารปกติถึง 57 ชั่วโมงอีกด้วย โดยระบบ e-seal จะนำมาใช้จริง ณ ท่าส่งออกสินค้าของบราซิล แม้ว่าจะยังขาดการระบุข้อมูลในส่วนของการเชือด

 

 ที่มา : HalalFocus สรุปโดย : มกอช.

 

 

 

Is this article useful?