TH EN
A A A

นิวซีแลนด์ประกาศห้ามนำเข้าเนื้อสุกรสดจากประเทศที่มีการระบาดของ PRRS ชั่วคราว

14 June 2556   
                กระทรวงอุตสาหกรรมขั้นปฐมภูมิ (Ministry of Primary Industries: MPI) ของนิวซีแลนด์ ได้ออกประกาศชั่วคราวเพื่อยับยั้งการตรวจปล่อยสินค้าเนื้อสุกรสดนำเข้าจากสหภาพยุโรป แคนาดา สหรัฐอเมริกา และเม็กซิโก จากสาเหตุการแพร่ระบาดของโรค PRRS หรือโรคหูน้ำเงินในสุกร เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการติดต่อของโรคเข้าสู่นิวซีแลนด์ 

                ก่อนหน้านี้ในปี 2555 นิวซีแลนด์เพิ่งเปิดการอนุญาตให้นำเข้าเนื้อสุกรจากสี่ประเทศข้างต้น หลังจากเคยออกมาตรการจำกัดการนำเข้าเนื้อสุกรสดตั้งแต่ปี 2544 ปัจจุบันประเทศที่ปลอดโรค PRRS ได้แก่ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และสวิตเซอร์แลนด์ โดยในขณะนี้นอกจากประกาศของ MPI แล้ว ยังมีคำสั่งของศาลฎีกาของนิวซีแลนด์ที่สั่งห้ามนำเข้าเนื้อสุกรสดจากต่างประเทศเช่นกัน
 
 
ที่มา : PigProgress  ( 12 มิ.ย. 2556 )

Is this article useful?