TH EN
A A A

ไทยเปิดความร่วมมือกับ ZCE ดันตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้า

7 June 2556   

               
ไทยลงนามบันทึกความเข้าใจร่วม (MOU) กับตลาดซื้อขายสัญญาล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ แห่งเมืองเจิ้งโจว

                 มลฑลเหอหนาน (ZCE) นายประสาท เกศวพิทักษ์ ประธานกรรมการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) เปิดเผยว่า การลงนามในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับตลาดล่วงหน้าของทั้งสองประเทศสู่ระดับสากล รวมไปถึงการพัฒนาตลาดร่วมกันในหลายด้าน ซึ่ง AFET ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาตลาดสู่การเป็นศูนย์กลางการซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตรกรรม ปัจจุบันมีสินค้าที่เปิดทำการซื้อขายอยู่ 6 ประเภท ได้แก่ ข้าวขาว ข้าวหอมมะลิ ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ยางแท่ง มันสำปะหลังเส้น สับปะรดกระป๋องชิ้นคละ ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกสำคัญเป็นอันดับต้นๆ ของโลก

 

ที่มา : FTAWatch (7 มิ.ย.56)

 

 

 

 

 

 

Is this article useful?