TH EN
A A A

เตือนส่งออกขิงไปมะกัน เข้มงวดสารกันเชื้อรา

5 June 2556   
               
บริษัท D.P.Trading ไทย หนึ่งในบริษัทนำเข้าสินค้าเกษตรจากไทยสู่สหรัฐอเมริกา แจ้งว่า USFDA ได้สุ่มตรวจสินค้าที่วางจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ต และพบปริมาณสาร Carbendazim เกินมาตรฐานในขิงสดนำเข้าจากไทย ทำให้ขิงสดถูกห้ามวางจำหน่ายในตลาดสหรัฐฯ รวมทั้งขิงสดนำเข้าล็อตดังกล่าวที่ส่งจำหน่ายทั้งหมด 500 ลังถูกทำลายทิ้ง
                Carbendazim เป็นสารที่ใช้ในสินค้าเกษตรเพื่อป้องกันเชื้อรา โดยค่าตกค้างสูงสุดที่อนุญาตให้มีได้ หรือ MRL สารนี้อยู่ที่ 10 ppb (10 ส่วนในพันล้านส่วน หรือ 10 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งเป็นค่า uniform limit) และในประเทศไทยยังไม่มีการกำหนดค่า MRL ของสารนี้ในผลิตภัณฑ์ขิงเป็นการเฉพาะ
                อนึ่ง มีการนำเข้าขิงสดจากไทยเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยมีปริมาณนำเข้า 400 ตัน ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา หลังพบปัญหาสินค้าจากจีน เมื่อเริ่มมีการตรวจพบจากการเฝ้าระวังในสถานที่จำหน่ายเช่นนี้ USFDA จะเข้มงวดสารตกค้างดังกล่าวในขิงสดนำเข้าเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงขอให้เกษตรกรและผู้ประกอบการระมัดระวังและเข้มงวดการใช้สารดังกล่าวให้เป็นไปตามมาตรฐาน
 
 
 
ที่มา : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส
 
 
 

Is this article useful?