TH EN
A A A

ประมงเคนยาอ้างพร้อมส่งออกไปอียู

2 July 2550   
              Jacob Ole Miaron ปลัดกระทรวงเกษตร เคนยาระบุว่า เคนยาพร้อมแล้วที่จะส่งออกประมงไปสหภาพยุโรปหลังจากได้ทำการปฏิรูปขนานใหญ่เพื่อให้สอดคล้องและได้ตามมาตรฐานของสหภาพยุโรป   โดยปฏิเสธคำกล่าวที่ว่าเคนยาอาจโดนแบนในตลาดสินค้าคุณภาพสูงเช่นสหภาพยุโรปนี้
              อย่างไรก็ตาม จนถึงปัจจุบัน สหภาพยุโรปยังไม่ได้ตัดสินอย่างเป็นทางการว่าจะยังคงยินยอมให้เคนยาส่งออกสินค้าประมงไปสหภาพยุโรปต่อหรือไม่ หลังจากที่ 6 เดือนที่แล้วเจ้าหน้าที่ตรวจสอบของสหภาพยุโรปได้ไปประเมินการจัดการสัตว์น้ำที่เคนยา  ทั้งๆที่คาดว่าคำตัดสินของสหภาพยุโรปควรจะมีมาตั้งแต่  3 เดือนที่แล้ว   แต่ก็ล่าช้า   ความล่าช้าของคำตัดสินของสหภาพยุโรปนี้ไม่ใช่สิ่งดี  แต่ทำให้มีการกล่าวอ้าง  อยู่ระหว่างการมีข้อเสนอที่จะให้ระงับการนำเข้าจากเคนยา
 
ที่มา  : Allafrica

Is this article useful?