TH EN
A A A

นิวซีแลนด์ร่วมมือ AQSIQ แก้ไขปัญหาใบรับรองการส่งออกเนื้อสัตว์ไปยังตลาดจีน

31 May 2556   

               
จากปัญหาเอกสารเอกสารรับรองการส่งออก (Export Certificate) ของนิวซีแลนด์ที่ออกโดยกระทรวงอุตสาหกรรมปฐมภูมิ (MPI) ซึ่งเป็นกระทรวงใหม่ของนิวซีแลนด์ ไม่ได้รับการรับรองจากกระทรวงควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรค (AQSIQ) ของจีน ทำให้มีสินค้าคงค้างถึง 1,600 consignments ที่ไม่สามารถเข้าสู่ประเทศจีนได้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2556 ทางการของจีนได้แก้ไขปัญหาการนำเข้าไปแล้วจำนวน 245 consignments และคาดว่าเอกสารรับรองการส่งออกในส่วนที่เหลือจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่ 29 พฤษภาคม 2556

                ปัญหาดังกล่าวทำให้เจ้าหน้าที่จากนิวซีแลนด์ต้องดำเนินการร่วมกับหน่วยงานของจีนในการจัดทำเอกสารรับรองการส่งออกขึ้นใหม่ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จากกระทรวง MPI ได้กล่าวขอโทษต่อกลุ่มประกอบการส่งออกเนื้อสัตว์ภายในประเทศนิวซีแลนด์และต่อหน่วยงานของจีนเกี่ยวกับปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

 

ที่มา : GlobalTimes (31 พ.ค.56)

 

 

 

 

 

Is this article useful?