TH EN
A A A

ผู้ผลิตไบโอดีเซลในอินโดฯ เตรียมเรียกร้องเหตุ EU เก็บภาษีป้องกันทุ่มตลาด

31 May 2556   

               
จากการที่สหภาพยุโรปจะเพิ่มอัตราภาษีไบโอดีเซลที่นำเข้าจากอินโดนีเซียเป็นร้อยละ 2.8 ถึง 9.6 ชั่วคราว โดยอ้างว่าเป็นมาตรการป้องกันการทุ่มตลาด ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2556 เป็นเวลา 6 เดือน ทำให้กลุ่มผู้ผลิตไบโอดีเซลในอินโดนีเซียเตรียมรวมตัวเรียกร้องโดยให้เหตุผลว่าผู้ผลิตในอินโดนีเซียมีต้นทุนการผลิตและต้นทุนวัตถุดิบที่ต่ำกว่า ทำให้สามารถขายได้ในราคาที่่ต่ำ

                ก่อนหน้านี้คณะกรรมาธิการยุโรปได้พิจารณาว่า การนำเข้าไบโอดีเซลจากอินโดนีเซียและอาร์เจนตินาที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะจากอินโดนีเซียที่ปัจจุบันมีส่วนแบ่งการตลาดถึง 9.7% ในสหภาพยุโรปนั้น ถูกจำหน่ายในราคาที่ต่ำ และมีความเป็นไปได้ว่าราคาจำหนายจะต่ำกว่าราคาต้นทุนการผลิต ซึ่งจะส่งผลต่อผู้ประกอบการภายในประเทศสมาชิกถึงขั้นล้มละลายได้

                ทั้งนี้ นโยบายจัดเก็บภาษีดังกล่าว อาจยกระดับขึ้นสู่มาตรการจัดเก็บภาษี 5 ปีต่อเนื่อง หลังคณะกรรมาธิการยุโรปสิ้นสุดขั้นตอนพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติม

 

ที่มา : TheJakartaPost (31 พ.ค.56)

 

 

 

 

 

Is this article useful?