TH EN
A A A

เยอรมันพบไข้หวัดนก

2 July 2550   
              ยืนยันการพบเชื้อไข้หวัดนกในเยอรมัน ถือเป็นการพบเชื้อครั้งแรกในสหภาพยุโรปในปีนี้ โดยพบในนกตายในนูเซมเบิร์ก เยอรมันตอนใต้ โดยเป็น
นกป่าตาย 6 ตัว โดยเป็นหงส์ 5 ตัว และห่านแคนาดา 1 ตัว พบ H5N1 ในรัฐทางใต้ของบาวาเรีย และยังพบเชื้อในหงส์ตายอีก 3 ตัวในรัฐซาโซนี ทำให้ตอนนี้พบเชื้อ 6 ตัวอย่างแล้ว
โฆษกกระทรวงเกษตรแถลงว่า คาดว่าจะไม่มีการระบาดของเชื้อกระจายไปในภูมิภาคอื่นของประเทศ การสืบสวนมุ่งไปว่าเชื้อเข้ามาในเยอรมันได้อย่างไร โดยมีการคาดว่าอาจเป็นไปได้ว่าจะมาจากเชคหรือฮังการี
เกษตรกรสัตว์ปีกในนูเซมเบิร์กถูกสั่งให้นำไก่เข้าเลี้ยงในที่ปิดทั้งหมด และห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์ภายใน 21 วัน เข้าหรือออกเขตที่ประกาศเป็นเขตกักกันแล้ว
ปัจจุบันกระทรวงเกษตรรัสเซียได้ห้ามนำเข้าสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีกจากเชค เนื่องจากการระบาดของไข้หวัดนก
 
ที่มา : World Poultry และ Meatnews

Is this article useful?