TH EN
A A A

อียูห้ามค้าขนสุนัขและแมว

27 June 2550   
            
   เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550  สภาสหภาพยุโรปได้ห้ามค้าขนสุนัขและแมวเพื่อยุติการนำเข้าจากจีน   ทั้งนี้การห้ามค้าจะครอบคลุมทั้งห้ามนำเข้า ส่งออก และจำหน่ายขนสุนัขและแมวและผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากขนสุนัขและแมวตั้งแต่ปี  2552
              Arlen MacCarthy นักกฎหมายของสหภาพยุโรประบุว่าเพราะมีการห้ามการค้าในสหรัฐฯ ตั้งแต่ปี  2543 ดังนั้นผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจึงหันมาที่สหภาพยุโรป 
              ในขณะที่สหรัฐฯ  ออสเตรเลียและสวิสเซอร์แลนด์ห้ามค้าขนสุนัขและแมว  สมาชิกสหภาพยุโรปแต่ละประเทศก็จะมีการจำกัดการค้าเป็นประเทศๆ ไป ซึ่งระเบียบสหภาพยุโรปฉบับใหม่นี้จะแทนที่ระเบียบระดับชาติของสมาชิก   นักสิ่งแวดล้อมเห็นว่านี่เป็นก้าวย่างสำคัญในเรื่องสวัสดิภาพสัตว์ซึ่งจะนำไปสู่การห้ามค้าผลิตภัณฑ์จากสัตว์อื่นๆ ที่มีเหตุผลด้านสวัสดิภาพสัตว์เช่นกันในอนาคต
               สมาคมการค้าขนสัตว์ระหว่างประเทศต้อนรับการตัดสินใจของสภาสหภาพยุโรปเช่นกัน  ซึ่งได้มีการชักชวนให้ยุติการค้าขนสุนัขแมวโดยสมัครใจมา 5 ปีแล้ว
 
ที่มา : AFP

Is this article useful?