TH EN
A A A

9 สินค้าเกษตรไทย จ่อได้คืน GSP จากสหรัฐฯ - ยื่นคำร้องทบทวนได้ภายใน 12 เมษานี้

3 April 2556   
               
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2556 สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR) เปิดการทบทวนโครงการสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP) ให้ประเทศที่กำลังพัฒนา ประจำปี 2555 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง สามารถยื่นร้องขอคงหรือคืนสิทธิ GSP ได้ ทั้งนี้ สินค้าไทยที่สามารถยื่นคำร้องดังกล่าว มีจำนวน 13 รายการ เป็นสินค้าเกษตรและอาหารจำนวน 9 รายการ ดังนี้
                 1. สินค้าเกษตรไทยที่ขอคงสิทธิ GSP กรณี De Minimis Waiver คือสินค้าที่ส่งออกไปสหรัฐฯ โดยมีส่วนแบ่งตลาดเกิน 50% ของการนำเข้าจากทั่วโลก แต่มูลค่าการนำเข้ายังไม่ถึงเพดานที่กำหนดของปี 2555 ที่ 21 ล้านเหรียญสหรัฐ ได้แก่
                    1.1 ดอกกล้วยไม้สด (ส่วนแบ่งตลาด 58% มูลค่าการนำเข้า 8.98 ล้านเหรียญสหรัฐ)
                    1.2 ทุเรียนสด (ส่วนแบ่งตลาด 100% มูลค่าการนำเข้า 2.98 ล้านเหรียญสหรัฐ)
                    1.3 มะละกอตากแห้ง (ส่วนแบ่งตลาด 97% มูลค่าการนำเข้า 4.57 ล้านเหรียญสหรัฐ)
                    1.4 มะขามตากแห้ง (ส่วนแบ่งตลาด 64% มูลค่าการนำเข้า 2.88 ล้านเหรียญสหรัฐ)
                    1.5 ข้าวโพดหวานปรุงแต่ง (ส่วนแบ่งตลาด 82% มูลค่าการนำเข้า 8.22 ล้านเหรียญสหรัฐ)
                    1.6 มะละกอแปรรูป (ส่วนแบ่งตลาด 67% มูลค่าการนำเข้า 4.25 ล้านเหรียญสหรัฐ)
                 2. สินค้าเกษตรไทยที่ขอคืนสิทธิ GSP กรณี Redesignation คือสินค้าที่เคยถูกระงับสิทธิ แต่มูลค่าการนำเข้าในปีต่อมาต่ำกว่าเพดานที่กำหนด (ปี 2555 กำหนดไว้ที่ 155 ล้านเหรียญสหรัฐ) ได้แก่
                    2.1 แป้งธัญพืช (ถูกตัดสิทธิเมื่อปี 2549)
                    2.2 ปลาแมกเคอเรลปรุงแต่ง (ถูกตัดสิทธิเมื่อปี 2552)
                    2.3 กุ้งปรุงแต่งผสมเนื้อปลา (ถูกตัดสิทธิเมื่อปี 2553)
 
                ทั้งนี้ ผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องที่ส่งสินค้าเกษตรและอาหารดังกล่าว สามารถยื่นคำร้องเพื่อขอคงหรือคืนสิทธิ GSP ให้สินค้าไทย ภายในวันที่ 12 เมษายน 2556

 
 
 
ที่มา : FTAWatch/ผู้จัดการออนไลน์ (3 เม.ย.56)
 
 
 
 
 

Is this article useful?