TH EN
A A A

เดนมาร์กพบเชื้อแบคทีเรียดื้อยาติดต่อจากปศุสัตว์สู่คน

2 April 2556   

               
จากการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ชาวเดนมาร์กในผู้ป่วย 2 ราย ซึ่งได้รับเชื้อ Staphylococcus aureus ที่ดื้อต่อสารปฏิชีวนะ Methicillin (MRSA) ยืนยันว่ามีการถ่ายทอดของเชื้อดังกล่าวระหว่างผู้ป่วยกับปศุสัตว์ที่ผู้ป่วยแต่ละรายเลี้ยงไว้ โดยเฉพาะในแกะ นอกจากนี้ ผลการศึกษาวิจัยจากสหรัฐฯ เมื่อปี 2555 ซึ่งทำการศึกษา "pig-MRSA" หรือ MRSA ที่เกิดในสุกร และตีพิมพ์ลงวารสาร EMBO Molecular Medicine เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้สนับสนุนว่า MRSA สามารถถ่ายทอดจากสัตว์สู่คนได้ จากการศึกษาดังกล่าวเป็นหลักฐานที่บ่งชี้ได้ว่าเชื้อแบคทีเรียที่ดื้อยาปฏิชีวนะสามารถส่งผ่านจากอาหารสัตว์สู่มนุษย์ได้

                ทั้งนี้ สมาชิกสภาคองเกรส Louise Slaughter ได้ยกผลการศึกษาดังกล่าวมาเป็นข้อมูลสนับสนุนความสัมพันธ์ของการใช้สารปฏิชีวนะเกินขีดจำกัดต่อการดื้อยาของเชื้อ เนื่องจากสารปฏิชีวนะกว่า 80% ในสหรัฐฯ ถูกพบว่ามีการใช้ในสัตว์ที่มีสุขภาพดีเพื่อผลทางการค้า และเชื้อที่เกิดการดื้อยาเหล่านี้จะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค

 

ที่มา : FoodSafetyNews (2 เม.ย.56)

 

 

 

 

Is this article useful?