TH EN
A A A

สหรัฐฯ ประกาศอนุญาตนำเข้าผลไม้ฉายรังสี 6 ชนิดจากไทยแล้ว

22 June 2550   
              
สหรัฐฯ ประกาศอนุญาตนำเข้าผลไม้ไทย 6 ชนิด ด้วยวิธีการฉายรังสี  มีผลตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2550 คาดว่าในปีแรกจะสามารถส่งออกได้ไม่ต่ำกว่า 600 ล้านบาท  และมูลค่าการส่งออกจะเพิ่มขึ้นทุกปี เพราะผู้นำเข้าสหรัฐฯ มีความต้องการนำเข้าผลไม้สดจากไทยสูงถึง 2.4 - 3.6 หมื่นตัน/ปี
ศ.ดร.ธีระ สูตะบุตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจรจาผลักดันการเปิดตลาดผลไม้สด 6 ชนิด ได้แก่ มะม่วง ลำไย ลิ้นจี่ เงาะ มังคุด และสับปะรดไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาโดยใช้วิธีการฉายรังสี ซึ่งขณะนี้สหรัฐฯ ได้ประกาศอนุญาตนำเข้าผลไม้ดังกล่าวจากไทยแล้ว โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2550 เป็นต้นไป
               โดยขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เร่งการลงนามร่วมกับฝ่ายสหรัฐฯในแผนปฏิบัติการเพื่อการส่งออกผลไม้  และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้เร่งรัดการปรับปรุงโรงงานฉายรังสี และได้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจรับรองโรงงานเบื้องต้นโดยผู้เชี่ยวชาญจากสหรัฐฯแล้ว และจะยื่นขอรับการตรวจรับรองโรงงานกับฝ่ายสหรัฐฯภายในเดือนมิถุนายน 2550 ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายสหรัฐฯจะทำการตรวจรับรองอย่างเป็นทางการต่อไป ขณะเดียวกันก็ยังได้ขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิมที่สามารถฉายรังสีผลไม้ได้ประมาณ 18 ตัน/วัน หรือ 6,480 ตัน/ปี เป็น วันละ  40 ตัน หรือ 13,440 ตัน/ปี คาดว่าในระยะแรก ประเทศไทยจะมีมูลค่าการส่งออกผลไม้เพิ่มขึ้นเดือนประมาณ 90-100 ล้านบาท    และในแต่ละปีผลไม้ออกชุกตามฤดูกาลประมาณ 30 สัปดาห์   จึงคาดว่ามูลค่าส่งออกจะเพิ่มขึ้นได้กว่า 600 ล้านบาท/ปี  นอกจากนี้ยังจะส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทุนจัดตั้งโรงงานฉายรังสีผลไม้สดเพื่อการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาด้วย
               นอกจากนั้น ได้มอบหมายให้สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ จัดการประชุมชี้แจงผู้ประกอบการ ผู้ส่งออก เกษตรกรและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติในการส่งออกผลไม้ฉายรังสีไปยังสหรัฐอเมริกา ในเดือนกรกฎาคม 2550 นี้ ดังนั้น หากเกษตรกรผู้ส่งออกและผู้ประกอบการ มีความประสงค์ที่จะส่งออกผลไม้สดไปสหรัฐฯ ให้ขอทราบรายละเอียดในการดำเนินงานได้ที่ “ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) โทร. 02-283-1600  ” 
              ทั้งนี้ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ได้รายงานว่า สหรัฐฯ เป็นตลาดใหญ่ที่ผู้บริโภคมีกำลังในการซื้อสูง โดยประเมินว่าสหรัฐฯ มีความต้องการผลไม้สดจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกสูงถึง 77,000 ตัน/ปี  ในจำนวนนี้ จะเป็นผลไม้เมืองร้อนกว่าร้อยละ 50ของปริมาณผลไม้ที่นำเข้าทั้งหมด และมีความต้องการนำเข้าจากไทยประมาณ 2,000-3,000 ตัน/เดือน หรือ 24,000-36,000 ตัน/ปี หากไทยสามารถส่งออกผลไม้สดไปยังสหรัฐฯ ได้ ก็จะช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตและส่งออกผลไม้ของไทยได้มากยิ่งขึ้น

ที่มา : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

Is this article useful?