TH EN
A A A

กรีซพบเนื้อม้าปนเปื้อนในสินค้าแปรรูป

28 March 2556   
               
หน่วยงานความปลอดภัยอาหาร Hellenic Food Authority (EFET) ของกรีซตรวจพบการปนเปื้อนเนื้อม้าในผลิตภัณฑ์เนื้อไก่แปรรูป โดยพบปนเปื้อนในนักเก็ตไก่ที่อัตราส่วน 10-25% ทั้งพบผลิตภัณฑ์ที่ปนเปื้อนเพิ่มเติมได้แก่ Schnitzel เบอร์เกอร์เนื้อ ไส้กรอกแฟรงก์เฟอร์เตอร์ จนถึงผลิตภัณฑ์จากเนื้อโคอื่นๆ โดยพบการปนเปื้อนสูงสุด 50% ในผลิตภัณฑ์ "Soutzouki" แต่ไม่พบการตกค้างของยาต้านการอักเสบ "Phenylbutazone" ที่อาจมีการให้แก่ม้า

                ก่อนหน้านี้หน่วยงานดังกล่าวพบการปนเปื้อนเนื้อม้าในผลิตภัณฑ์เนื้อโคทั้งซาลามี เบอร์เกอร์ เคบับ และผลิตภัณฑ์จากเนื้อโคอื่นๆ รวมทั้งเนื้อโคแช่แข็งที่นำเข้าจากโรมาเนีย

                ทั้งนี้ เหตุการณ์ปนเปื้อนเนื้อม้าในอาหารของสหภาพยุโรปยังคงไม่สิ้นสุด โดยมีการพบการปนเปื้อนเพิ่มเติมใน 2 ประเทศ ได้แก่ แลตเวีย และเอสโตเนีย
 
 
 
ที่มา : GlobalMeatNews (28 มี.ค.56)
 
 
 
 
 

Is this article useful?