TH EN
A A A

จีน: มณฑลกวางตุ้งเตรียมห้ามฝังซากสัตว์ที่เป็นโรคก่อนวินิจฉัย

25 March 2556    4816
               
สำนักงานกฎหมายของมณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ยกร่างกฎระเบียบห้ามฝังซากสัตว์ที่ตายด้วยโรคจากเชื้อไวรัส หรือตายไม่ทราบสาเหตุ ก่อนจะผ่านการทดสอบอันตรายจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการเปิดรับข้อคิดเห็๋นจากสาธารณชน กฎระเบียบดังกล่าวมีการร่างขึ้นหลังจากมีผู้พบซากสุกรกว่า 6,000 ตัว ในแม่น้ำหวงผู่ของเมืองเซี่ยงไฮ้

                ทั้งนี้ กฎระเบียบฉบับดังกล่าวมีการระบุให้หน่วยงานทั้งระดับตำบล ระดับมณฑล และระดับสูงอื่นๆ จัดสรรงบประมาณสำหรับการป้องกันและกักกันโรคทุกปีอีกด้วย
 
 
 
ที่มา : TheMeatSite (25 มี.ค.56)
 
 
 
 
 
 

Is this article useful?