TH EN
A A A

ฮ่องกงสั่งเก็บลาซานญาเหตุวิกฤติเนื้อม้าปนเปื้อน

22 February 2556   

               
จากเหตุการณ์เนื้อม้าปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งของบริษัทฟินดัส ทำให้ประเทศต่างๆ ในสหภาพยุโรปเกิดความวิตกกังวลและเร่งออกมาตรการตรวจสอบสินค้าที่วางจำหน่าย ล่าสุด ฮ่องกงได้สั่งเก็บลาซานญาเนื้อของบริษัทดังกล่าวออกจากการวางขายแล้ว ซึ่งศูนย์ความปลอดภัยด้านอาหารของฮ่องกงได้เตือนประชาชนไม่ให้บริโภคผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ที่อาจมีเนื้อม้าเจือปนและยังไม่ได้รับการทดสอบว่ามียารักษาโรคสัตว์ปนเปื้อนอยู่หรือไม่

                ส่วนในสหราชอาณาจักร หน่วยงานความปลอดภัยอาหาร (FSA) ได้เตรียมขยายการทดสอบหา เนื้อม้าในผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายยิ่งขึ้น โดยจะดำเนินการตรวจสอบอาหารสำเร็จรูป 140 รายการ และสำรวจผลิตภัณฑ์อีก 150 รายการที่มีส่วนผสมของเนื้อวัว เพิ่มเติมจากการตรวจสอบเนื้อดิบ 224 ตัวอย่างจากผลิตภัณฑ์ หลังจากสัปดาห์ก่อนหน้านี้พบเนื้อม้าในอาหารถึง 29 ตัวอย่าง

 

ที่มา : ไทยโพสต์ (22 ก.พ.56)

 
 
 
 

Is this article useful?