TH EN
A A A

จีนเข้มนำเข้าเนื้อสัตว์ ทำลายเนื้อลักลอบ-ปนเปื้อนช่วงตรุษจีนจำนวนมาก

22 February 2556   

               
สำนักงานควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบ และกักกันโรค เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงของจีน เผยว่าได้ตรวจสอบพบเนื้อสัตว์แช่แข็งปริมาณ 80 ตัน ลักลอบนำเข้าจากประเทศอินเดียในช่วงตรุษจีน ซึ่งเป็นพื้นที่แพร่ระบาดของโรคปากเท้าเปื่อยที่จีนไม่อนุญาตให้นำเข้า ทั้งยังไม่ได้รับการตรวจสอบกักกันโรคจากหน่วยงานของรัฐ ทำให้หน่วยงาน CIQ กว่างซีทำลายเนื้อสัตว์ดังกล่าวทั้งล็อต

                 ทางการจีนประกาศพร้อมตรวจเนื้อสัตว์นำเข้าอย่างเข้มข้น แม้จะเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้อยู่ในเขตแพร่ระบาดของโรคติดต่อสำคัญ เช่น โรคปากเท้าเปื่อย และไข้หวัดนก ที่ต้องดำเนินการตรวจเข้มก็ตาม ผู้ประกอบการส่งออกเนื้อสัตว์ควรศึกษารายละเอียดการอนุญาตนำเข้าและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ละเอียด เพื่อให้สามารถส่งออกไปยังจีนได้โดยปราศจากปัญหา

 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน ThaiBizChina
(22 ก.พ.56)

 

 
 
 
 
 

Is this article useful?