TH EN
A A A

เบลเยียมยืนยันพบโรค Brucellosis ระบาดในโค

12 February 2556   

               
ศูนย์วิจัยด้านสัตวแพทย์และสารเคมีทางการเกษตร กรุงบรัสเซลส์ ยืนยันการพบเชื้อไวรัสที่ก่อโรค Brucellosis ในฟาร์มเลี้ยงโคนมเขต Temloux เมือง Namur ของเบลเยี่ยม โดยพบว่าเป็นเชื้อสายพันธุ์เดียวกับที่มีการระบาดเมื่อปี 2555
 
                เชื้อ Brucella abourtus สายพันธุ์ biovar 3 ได้รับการยืนยันว่าพบในโคนมจาก 1 ในจำนวน 97 ตัว ที่เลี้ยงในฟาร์มดังกล่าว และโคทั้งหมดจะถูกเชือดเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อภายใน 1 เดือน รวมถึงดำเนินมาตรการลดความเสี่ยงต่างๆ ได้แก่ การกักกัน ควบคุมการเคลื่อนย้าย คัดทิ้ง และฆ่าเชื้อในอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
 
                จากผลการสืบสวนทางระบาดวิทยา พบว่ามีฟาร์มจำนวน 21 ฟาร์ม ที่มีการซื้อขายปศุสัตว์จากพื้นที่ที่พบการระบาด ทั้งนี้สถานะสุขภาพสัตว์ของฟาร์มเหล่านี้ จะยังไม่ได้รับการยืนยันว่าปลอดโรคจนกว่าจะมีผลการทดสอบว่าตรวจไม่พบเชื้อ 2 ครั้งติดต่อกัน

 
 
ที่มา : MeatTradeNewsDaily (12 ก.พ.56)
 
 
 
 
 

Is this article useful?