TH EN
A A A

เวียดนามเล็งใช้สาหร่ายเป็นแหล่งโปรตีนอาหารสัตว์

31 January 2556   

               
โครงการนำร่องของเวียดนามที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐฯ เริ่มต้นสร้างโรงกลั่นชีวภาพในจังหวัด Bac Lieu บริเวณที่ราบสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงของเวียดนามที่มีพื้นที่กว่า 350,000 เฮกตาร์  (กว่า 2 ล้านไร่) เพื่อนำสาหร่ายมาผลิตเป็นโปรตีนอาหารสัตว์ แอลกอฮอล์สำหรับผสมเชื้อเพลิงปิโตรเลียม และแบคทีเรียดิน
 
                สาหร่ายเหล่านี้พบว่าสามารถใช้ประโยชน์เป็นอาหารกุ้งได้ดี ทั้งยังช่วยบำบัดสภาวะของแหล่งน้ำ แต่การที่สาหร่ายนี้สามารถเจริญเติบโตในพื้นที่น้ำกร่อยแห่งนี้ได้ดีถึง 15% ต่อวันในฤดูหนาว อาจก่อให้เกิดสารพิษสะสมในแหล่งน้ำเมื่อเกิดการตายทับถมในปริมาณมาก ดังนั้นเพื่อการผลิตอย่างยั่งยืน โครงการดังกล่าวจึงส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่บริหารจัดการการนำไปใช้ประโยชน์และควบคุมการเจริญเติบโตของสาหร่ายไปพร้อมกัน
 
                ทั้งนี้ Biomass Technology Group (BTG) ของเนเธอร์แลนด์ และ Proforest ของสหราชอาณาจักร กำลังกำหนดมาตรฐานการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากสาหร่าย หลังจากมีการประเมินกระบวนการผลิตเอธานอลจากวัตถุดิบดังกล่าวเสร็จสิ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2555  ซึ่ง BTG ได้กล่าวถึงการพัฒนาโครงการนำร่องของเวียดนามว่า จะเป็นทางหนึ่ง ที่จะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพของโลกสำหรับอนาคต

 
 
 
ที่มา : AllAboutFeed (31 ม.ค.56)
 
 
 
 
 
 

Is this article useful?