TH EN
A A A

พบวัตถุดิบปนเปื้อนเชื้อ-สารปฏิชีวนะในร้านฟาสต์ฟู้ดชื่อดัง

18 January 2556   

               
ร้านฟาสต์ฟู้ดชื่อดัง KFC และ Taco Bell ซึ่งอยู่ภายใต้เครือข่ายภัตตาคารของบริษัท Yum! ประสบปัญหาความเชื่อมั่นจากลูกค้า จากปัญหาการปนเปื้อนของวัตถุดิบจากบริษัทจัดส่งวัตถุดิบ โดยพบสารปฏิชีวนะตกค้างในเนื้อไก่เกินมาตรฐานที่กำหนดที่ KFC สาขาในเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน และพบเชื้อก่อโรค E.coli สายพันธุ์ O157:H7 ที่ผลิตสารพิษ Shiga-toxin ในวัตถุดิบผักกาดหอม (california-grown lettuce) ที่ Taco Bell และ KFC สาขาในแคนาดา ทำให้มีผู้บริโภคป่วยถึง 26 ราย ซึ่งบริษัทได้ระงับการรับวัตถุดิบจากแหล่งที่มีปัญหาและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเซี่ยงไฮ้เพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวซ้ำ ส่วนที่แคนาดาได้ดำเนินการกำจัดวัตถุดิบที่มีปัญหาทั้งหมด ซึ่งจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่้สาธารณสุขแคนาดา ไม่พบสาเหตุที่จะก่อให้เกิดการระบาด พบเพียงการปนเปื้อนวัตถุดิบผักกาดหอมเท่านั้น

 
 
ที่มา : FoodSafetyNews (18/01/56)
 
 
 
 
 
 

Is this article useful?