TH EN
A A A

จีนพร้อมอุดหนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ

10 January 2556    4828

                รัฐบาลจีนเตรียมสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อรับมือปัญหาการเพิ่มของประชากร ความปลอดภัยอาหาร การอนุรักษ์พลังงานและปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยวางแผนให้ผลผลิตจากภาคอุตสาหกรรมดังกล่าวมีปริมาณเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ภายในปี 2558 โดยมุ่งเน้นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญ เช่น อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ
 
                ทั้งนี้ อุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีชีวภาพเป็นหนึ่งในเจ็ดภาคอุตสาหกรรมใหม่ที่จีนวางแผนพัฒนาเพื่อสนับสนุนให้การบริโภคและการพัฒนานวัตกรรมภายในประเทศก้าวไปเป็นแรงผลักดันทางเศรษฐกิจที่สำคัญของจีน โดยภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้แก่ วัสดุศาสตร์ขั้นสูง พลังงานทดแทน เทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่ เครื่องจักรการผลิตชั้นดีพิเศษ ยานพาหนะที่ใช้เชื้อเพลิงนอกเหนือไปจากเชื้อเพลิงฟอสซิล และอุตสาหกรรมการอนุรักษ์พลังงานและปกป้องสิ่งแวดล้อม

 
 
 
ที่มา : English.news.cn (10 ม.ค.56)
 
 
 
 
 
 
 

Is this article useful?