TH EN
A A A

ญี่ปุ่นลดซื้อข้าวจากไทย-หันซื้อพม่าเหตุราคาถูกกว่า

10 January 2556   

               
สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์การส่งออกข้าวไทยว่า ปัจจุบันราคาข้าวไทยสูงกว่าประเทศคู่แข่งซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายรับจำนำข้าว ทำให้หลายประเทศหันไปซื้อข้าวจากประเทศที่มีราคาถูกกว่าแทน เช่น ญี่ปุ่น ที่ลดการซื้อข้าวจากไทยเหลือเพียง 100,000 ตัน จากเดิม 250,000 ตันต่อปี และหันไปซื้อข้าวจากพม่าแทน เนื่องจากราคาข้าวขาวของพม่าอยู่ที่ 380 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 11,600 บาท) ต่อตัน ในขณะที่ไทยราคาสูงถึง 560-570 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 17,100-17,400 บาท) ต่อตัน นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศผู้ส่งออกข้าวรายอื่น เช่น เวียดนาม อินเดีย และปากีสถาน พบว่ามีราคาข้าวขาวอยู่ที่ประมาณ 400-425 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 12,200-13,000 บาท) ต่อตัน

               การที่ญี่ปุ่นหันไปซื้อข้าวจากพม่ายังเป็นการยืนยันถึงคุณภาพข้าวพม่าได้เป็นอย่างดี เนื่องจากญี่ปุ่นมีความเข้มงวดเรื่องคุณภาพข้าว ซึ่งจะทำให้ประเทศผู้นำเข้ารายอื่นสนใจที่จะนำเข้าข้าวจากพม่าเพิ่มขึ้น

               สำหรับภาวะส่งออกข้าวไทยในช่วง 11 เดือนของปี 2555 มีปริมาณ 6.4 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 135,254 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2554 ที่มีปริมาณ 10.1 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 178,809 ล้านบาท โดยข้าวที่ส่งออกมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 684 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นจากราคาเฉลี่ยในช่วงเดียวกันของปี 2554 ถึง 16% และมีผู้ประเทศผู้นำเข้ารายใหญ่ได้แก่ ไนจีเรีย อิรัก แอฟริกาใต้ ไอวอรีโคสต์ และอินโดนีเซีย

 

ที่มา : แนวหน้า/FTAWatch (10 ม.ค.55)

 
 
 
 
 

Is this article useful?