TH EN
A A A

อินโด-ฟิลิปปินส์ เล็งลดนำเข้าข้าวในปี 2556

7 December 2555   
               อินโดนีเซียซึ่งปัจจุบันเป็นผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ของโลก ได้วางแผนลดการนำเข้าข้าวจาก 1.7 ล้านตันในปีนี้ ให้เหลือ 1.5 ล้านตันในปี 2556 ในขณะที่ฟิลิปปินส์อาจเตรียมยกเลิกการนำเข้าข้าวทั้งหมดในอนาคต ซึ่งนโยบายของทั้งสองประเทศอาจส่งผลกระทบต่อไทย เนื่องจากราคาข้าวของไทยนั้นสูงกว่าประเทศผู้ส่งออกสำคัญ เช่น เวียดนาม เป็นอย่างมาก

               ข้าวเมล็ดหัก 25% ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักที่ประเทศเหล่านี้นำเข้า พบว่ามีราคาจำหน่ายตามข้อมูลขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) อยู่ที่ 420 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 13,000 บาท) ต่อตัน สำหรับข้าวจากเวียดนาม ส่วนข้าวอินเดียอยู่ที่ 410 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 12,700 บาท) ต่อตัน และข้าวปากีสถานนั้นราคาเพียง 395 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 11,800 บาท) ต่อตัน ในขณะที่ข้าวไทยนั้นราคาสูงถึง 565 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 17,500 บาท) ต่อตัน ทำให้แข่งขันได้ยาก
 
 
ที่มา : Bloomberg ( 6 ธันวาคม 2555)

Is this article useful?