TH EN
A A A

ฟิลิปปินส์สั่งห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกของนิวเซาท์เวลส์ชั่วคราว

30 November 2555   
               
หลังจากองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ได้ประกาศว่าพบไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง H7 ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ของออสเตรเลีย กระทรวงเกษตรของฟิลิปปินส์ได้ออกประกาศหมายเลข 33 เพื่อห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกที่มาจากรัฐนิวเซาท์เวลส์เป็นการชั่วคราว ซึ่งได้แก่ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีก ลูกไก่อายุ 1 วัน ไข่ และน้ำเชื้อสัตว์ปีก
 
                นอกจากนี้ยังมีการกำหนดแบบฟอร์มใบรับรองกักกันสินค้าสำหรับผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกของออสเตรเลีย และระงับสินค้าที่กำลังจัดส่งทั้งหมดยกเว้นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการปรุงสุกและผ่านเกณฑ์การฆ่าเชื้อโดยความร้อนเท่านั้น

 

ข่าวย้อนหลังเรื่องประกาศพบไข้หวัดนก H7 ในออสเตรเลีย
http://www.acfs.go.th/news_detail.php?ntype=07&id=10877
 
 
 
ที่มา : ThePoultrySite (30พ.ย.55)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Is this article useful?