TH EN
A A A

พบผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ในรัสเซียไขมันสูง-เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

21 November 2555   

                 
ปัจจุบันชาวรัสเซียเสียชีวิตจากโรคหัวใจมากที่สุดในโลก ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ในประเทศที่ถูกพบว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพเนื่องจากมีปริมาณไขมันที่สูง การบริโภคอย่างต่อเนื่องจะทำให้เกิดการสะสมปริมาณคอเลสเตอรอลในเลือดอย่างต่อเนื่อง และทำให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและภาวะหัวใจวาย
 
                 แม้คำแนะนำของแพทย์ทั่วไป จะแนะนำให้บริโภคอาหารให้ได้สัดส่วนพลังงานจากโปรตีนและไขมันที่ 1:1 แต่พบว่าในรัสเซียสัดส่วนดังกล่าวอยู่ที่ 1:2.5 หรืออาจถึง 1:3 ทั้งมีการระบุไว้ในกฎระเบียบแห่งชาติที่ 1:4 และยังพบว่าอุตสาหกรรมผลิตเนื้อสัตว์ของรัสเซียยังยึดถือวิธีการผลิตเดิมของสหภาพโซเวียตที่ไม่มีการจำกัดปริมาณไขมัน แม้จะถูกเตือนถึงอันตรายต่อผู้บริโภคจากกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ในช่วงทศวรรษ 1970-1980 แล้วก็ตาม
 
                 อุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ในรัสเซียนั้นพยายามลดต้นทุนโดยใช้ส่วนผสมไขมันในปริมาณที่สูง และให้มีอัตราส่วนโปรตีนต่ำที่สุดที่เป็นไปตามข้อกำหนด ผลิตภัณฑ์ไส้กรอกจากผู้ผลิตบางรายในรัสเซีย มีปริมาณไขมันสูงถึง 25% ในขณะที่มีโปรตีนเพียง 11%  ทั้งมีการเติมวัตถุเจือปนอาหารประเภทอิมัลซิฟายเออร์ สีผสมอาหาร และสารแต่งกลิ่นรสในปริมาณที่สูง ล่าสุดพบว่าในรัสเซียมีปริมาณการบริโภคไขมันสุกรเทียบเท่าจากสุกร 25 ล้านตัว ซึ่งมากกว่าจำนวนการผลิตภายในประเทศ

 
 
 ที่มา  : GlobalMeatNews (21 พ.ย.55)
 
 
 
 
 

Is this article useful?